Co to jest CPC? Koszt kliknięcia – Cost Per Click

Co to jest CPC

Co to jest CPC?

CPC, czyli Cost Per Click (Koszt za Kliknięcie), to model rozliczeniowy w reklamie internetowej. Używany jest przede wszystkim w systemach takich jak Google Ads. W modelu CPC reklamodawca płaci za każde kliknięcie w swoją reklamę. Jest to popularna metoda w marketingu cyfrowym, pozwalająca na precyzyjne ustalanie stawek i kontrolowanie budżetu kampanii. Maksymalny CPC to najwyższa kwota, jaką reklamodawca jest gotów zapłacić za pojedyncze kliknięcie. W PPC (Pay Per Click), kampanie reklamowe są optymalizowane pod kątem kosztów i efektywności, co pozwala na efektywne wyświetlanie reklam osobom zainteresowanym produktem lub usługą. CPC jest kluczowym elementem w ustalaniu skuteczności i rentowności kampanii reklamowych online.

Od czego zależy CPC w Google Ads?

CPC w Google Ads zależy od wielu czynników, w tym od jakości i trafności reklamy. Wysokość CPC ustalana jest w procesie aukcji, gdzie reklamodawcy oferują maksymalne stawki za kliknięcie w swoją reklamę. Kluczowe są tu słowa kluczowe, które określają, przy jakich zapytaniach reklama będzie wyświetlana. Ważny jest również ranking reklamy, który Google ustala na podstawie jakości reklamy, strony docelowej i CTR (wskaźnik klikalności). Wyższy ranking może prowadzić do niższego rzeczywistego CPC, nawet jeśli maksymalna stawka CPC jest wysoka. Branża i konkurencja również wpływają na średnie CPC, ponieważ w niektórych sektorach konkurencja o te same słowa kluczowe jest większa. CPC może być różne w zależności od modelu rozliczeń, np. CPC może być niższy niż CPM (koszt za tysiąc wyświetleń). Ostateczna kwota, jaką reklamodawca płaci za każde kliknięcie, jest wynikiem współdziałania tych wszystkich czynników.

Jak sprawdzić koszt kliknięcia w Google Ads?

Żeby sprawdzić koszt kliknięcia (CPC) w Google Ads:

 1. Zaloguj się do konta Google Ads.
 2. Przejdź do zakładki ‘Kampanie’ i wybierz interesującą Cię kampanię.
 3. W zakładce ‘Słowa kluczowe’ lub ‘Ads & extensions’ znajdziesz szczegóły dotyczące reklam.
 4. Skoncentruj się na kolumnie ‘Śred. CPC’, gdzie znajdziesz informacje o średnim koszcie kliknięcia.
koszt kliknięcia w Google Ads

Średni CPC to średnia kwota wydana na jedno kliknięcie w reklamę. Jest wyliczana przez podzielenie całkowitego kosztu kliknięć przez ich liczbę. Narzędzia raportujące i niestandardowe filtry w Google Ads pozwalają na głębszą analizę wydajności i kosztów reklam.

Jak obniżyć koszt kliknięcia?

Obniżenie kosztu kliknięcia (CPC) w kampaniach Google Ads można osiągnąć poprzez kilka metod:

 1. Optymalizacja słów kluczowych – skup się na bardziej precyzyjnych, długim ogonie słów kluczowych, które mogą mieć niższą konkurencję i CPC.
 2. Poprawa jakości reklam – wyższy wskaźnik jakości może prowadzić do niższego CPC. Poprawiaj teksty reklam, CTA (wezwanie do działania) i dopasowanie między reklamą a stroną docelową.
 3. Testowanie i modyfikacja ofert – regularnie testuj różne poziomy stawek, aby znaleźć optymalną równowagę między kosztem a wynikami.
 4. Używanie negatywnych słów kluczowych – pomaga to eliminować nieistotny ruch, który nie przekłada się na konwersje.
 5. Zoptymalizuj strony docelowe – lepsze dopasowanie między słowami kluczowymi a zawartością strony docelowej może poprawić wskaźnik jakości.
 6. Wykorzystanie strategii automatycznego licytowania – Google Ads oferuje różne strategie, które automatycznie dostosowują oferty w celu osiągnięcia lepszej wydajności.
 7. Analiza i modyfikacja grup reklam – upewnij się, że grupy reklam są dobrze zorganizowane i skupione tematycznie.
 8. Monitorowanie i analiza wyników – regularne sprawdzanie wyników kampanii pozwala na szybkie reagowanie i dostosowywanie strategii.

Leave A Reply

 • kontakt@rocketbay.pl
 • 783 848 965